van Robbeaumont - Robbemont - Robbemond - Robbemondt
Peter MICHIELSSEN
Peter MICHIELSSEN.

otr. te Loon op Zand op 6 jul 1608, tr. (getuigen: Balthazar Ferdinandus en Sebastiana Joannes Adrianus), kerk.huw. (RK)
met

Neeltken WIJNANTS, ovl. te Loon op Zand op 12 mei 1625, relatie (2) met Hendrick Servaessen de ROBEMONT.
De volgende bronnen komen uit het Rechterlijk archief van Loon op Zand:.
Folio 26 22-6-1611:.
Peter Michielssen, geh.m. Neeltken Wijnen, wed.v. Hendrick Servaessen, bekent schuldig te zijn aan de heiligegeest-meesters voor de ene helft en Cornelis Cornelissen Oerlmans voor de andere helft een bedrag van 100 gld. terzake van door Hendrick Servaessen van wijlen Willem Martens geleend geld.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 6-6-1632 vernietigd is vanwege een op 19-7-1622 aangegane cijns van 6 gld. per jaar door Neeltken Wijnants, wed.v. Henrick Servaessen en haar kinderen ten behoeve van de kerk van Loon op Zand.
Folio 68v 26-4-1612.
Peter Michielssen en zijn vrouw Neeltken Wijnants, wed.v. Hendrick Servaessen, transporteren goederen aan Willem Hendricxen Schoenmaecker.
Er wordt verwezen naar een testament van Hendrick Servaessen, opgemaakt bij pastoor Balthasar van Gestel op 5-4-1606.
Folio 162 5-1-1615:.
Neeltken Wijnants, in bijzijn van haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan Heijlken, wed.v. Carel Huijbertssen, Aerdt Caerlen, Ariaen Janssen Lauwen, Ariaen Janssen Leeuwen en de weeskinderen van wijlen Floris Caerlen een bedrag van 53 gld.
Uit de aantekening in de marge blijkt deze schuld op 25-5-1617 ingelost is.
Folio 186v 7-11-1615:.
Neeltken Wijnants, wed.v. Hendrick Servaesse, geassisteerd met haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan de kinderen wijlen Ariaen Geritssen van Broechoven een bedrag van 37 gld. 9 st.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 2-6-1618 ingelost is bij Cornelis Arien Huijben, geh.m. Geritken Arien Geritssen.
Uit de inkomsten van de Loonse Kerk (www.snoerman.org) :.
De volgende mensen betaalden de grootste bedragen aan de kerk:.
- Neeltken Cornelissen de Pruijser, weduwe van Ghijsbert Claessen Buennen: 12 gulden per jaar voor haar goederen aan de wetering aan het oosteinde van de Kerkstraat;.
- Willem Adriaenssen Cuijlman: 12 gulden per jaar voor geleend geld;.
- de kinderen en erfgenamen van Jan Mathijs Lamberts: 7 gulden en 10 stuivers per jaar;.
- Peter Willemssen de Kemmer: 6 gulden voor zijn stede op de Roestelbergh;.
- de kinderen en erfgenamen van Neeltken Wijnen of Wijnants: 6 gulden per jaar voor een huis en goederen, gelegen aan de kerk;.
- Wouter Hendrick Lauvrancken: 6 gulden, 1 stuiver en 4 penningen;.
- Jan Hendricxssen van Iersel: 6 gulden per jaar. Uit deze relatie 5 kinderen


Johannes SAAKES
Johannes SAAKES, geb. te Raamsdonk op 13 okt 1853, ged. te Raamsdonk op 6 nov 1853, schoenmaker, ovl. (46 jaar oud) te Ermelo op 23 okt 1899.

tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te 's Gravendeel op 4 feb 1875
met

Ingetje Cornelia van DRIEL, dr. van Nicolaas van DRIEL en Jannigje PREESMAN, geb. te Heinenoord op 22 mei 1849, ovl. (83 jaar oud) te 's Gravendeel op 17 jul 1932.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1877 's Gravendeel †1959 Zwijndrecht 82


Ingetje Cornelia van DRIEL
Ingetje Cornelia van DRIEL, geb. te Heinenoord op 22 mei 1849, ovl. (83 jaar oud) te 's Gravendeel op 17 jul 1932.

tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te 's Gravendeel op 4 feb 1875
met

Johannes SAAKES, zn. van Hendrik SAAKES (arbeider) en Cornelia HUERTER (dienstmeid), geb. te Raamsdonk op 13 okt 1853, ged. te Raamsdonk op 6 nov 1853, schoenmaker, ovl. (46 jaar oud) te Ermelo op 23 okt 1899.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1877 's Gravendeel †1959 Zwijndrecht 82


Hendrik SAAKES
Hendrik SAAKES, geb. te Raamsdonk op 4 apr 1819, ged. te Raamsdonk op 25 apr 1819, arbeider, ovl. (40 jaar oud) te Raamsdonk op 23 mrt 1860.

tr. (resp. 34 en 20 jaar oud) te Raamsdonk op 28 apr 1853
met

Cornelia HUERTER, dr. van Frans Joseph HÜRTER (pakhuisknecht, kuijper) en Catharina OCKERS (werkster), geb. te Sprang op 4 aug 1832, dienstmeid, ovl. (79 jaar oud) te Raamsdonk op 28 jun 1912.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1853 Raamsdonk †1899 Ermelo 46


Cornelia HUERTER
Cornelia HUERTER, geb. te Sprang op 4 aug 1832, dienstmeid, ovl. (79 jaar oud) te Raamsdonk op 28 jun 1912.

tr. (resp. 20 en 34 jaar oud) te Raamsdonk op 28 apr 1853
met

Hendrik SAAKES, zn. van Jan SAAKES (matroos, arbeider) en Hendrina KONINGS (winkelierster), geb. te Raamsdonk op 4 apr 1819, ged. te Raamsdonk op 25 apr 1819, arbeider, ovl. (40 jaar oud) te Raamsdonk op 23 mrt 1860.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1853 Raamsdonk †1899 Ermelo 46


Jan SAAKES
Jan SAAKES, geb. te Heeg op 6 nov 1785, ged. te IJlst op 20 nov 1785, matroos, arbeider, ovl. (72 jaar oud) te Raamsdonk op 8 feb 1858.

tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Raamsdonk op 2 mei 1811
met

Hendrina KONINGS, dr. van Steven KONINGS en Cornelia Clasina BROUWERS (spinster), ged. te Raamsdonk op 18 dec 1782, winkelierster, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Raamsdonk op 2 aug 1832.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1815 Raamsdonk    
Hendrik*1819 Raamsdonk †1860 Raamsdonk 40
Jan  †1913 Eethen, Genderen en Heesbeen  


Hendrina KONINGS
Hendrina KONINGS, ged. te Raamsdonk op 18 dec 1782, winkelierster, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Raamsdonk op 2 aug 1832.

tr. (resp. ongeveer 28 en 25 jaar oud) te Raamsdonk op 2 mei 1811
met

Jan SAAKES, zn. van Sake SAKES en Hotske JANS, geb. te Heeg op 6 nov 1785, ged. te IJlst op 20 nov 1785, matroos, arbeider, ovl. (72 jaar oud) te Raamsdonk op 8 feb 1858.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1815 Raamsdonk    
Hendrik*1819 Raamsdonk †1860 Raamsdonk 40
Jan  †1913 Eethen, Genderen en Heesbeen  


Sake SAKES
Sake SAKES, geb. in 1755, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Heeg op 5 dec 1801.

tr.
met

Hotske JANS, ged. te Enkhuizen op 19 mrt 1760, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Heeg op 20 dec 1826.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1785 Heeg †1858 Raamsdonk 72


Hotske JANS
Hotske JANS, ged. te Enkhuizen op 19 mrt 1760, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Heeg op 20 dec 1826.

tr.
met

Sake SAKES, zn. van Sake KLAASSES en Folkjen JANS, geb. in 1755, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Heeg op 5 dec 1801.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1785 Heeg †1858 Raamsdonk 72


Sake KLAASSES
Sake KLAASSES, ged. te Westhem op 12 mrt 1730.

tr.
met

Folkjen JANS, geb. in 1730.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sake*1755  †1801 Heeg 46


Folkjen JANS
Folkjen JANS, geb. in 1730.

tr.
met

Sake KLAASSES, zn. van Klaas JARIGSZ. (schoenmaker), ged. te Westhem op 12 mrt 1730.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sake*1755  †1801 Heeg 46


Klaas JARIGSZ.
Klaas JARIGSZ., schoenmaker.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sake~1730 Westhem    


Nicolaas van DRIEL
Nicolaas van DRIEL, geb. te West-Barendrecht in 1827, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Heinenoord op 3 mei 1886.

tr. (resp. ongeveer 18 en 22 jaar oud) te Poortugaal op 15 jun 1845
met

Jannigje PREESMAN, dr. van Johan Leonardus PREESMAN en Ingetje de WINTER, geb. te Poortugaal op 6 mrt 1823, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravendeel op 5 sep 1897.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ingetje*1849 Heinenoord †1932 's Gravendeel 83


Jannigje PREESMAN
Jannigje PREESMAN, geb. te Poortugaal op 6 mrt 1823, ovl. (74 jaar oud) te 's Gravendeel op 5 sep 1897.

tr. (resp. 22 en ongeveer 18 jaar oud) te Poortugaal op 15 jun 1845
met

Nicolaas van DRIEL, zn. van Dirk van DRIEL en Teuntje STOOP, geb. te West-Barendrecht in 1827, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Heinenoord op 3 mei 1886.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ingetje*1849 Heinenoord †1932 's Gravendeel 83


Frans Joseph HÜRTER
Frans Joseph HÜRTER, ged. te Oberkassel [Duitsland] op 1 aug 1790, pakhuisknecht, kuijper, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Capelle op 14 mrt 1840.

tr. (resp. ongeveer 27 en 23 jaar oud) te Middelharnis op 9 mei 1818
met

Catharina OCKERS, dr. van Leendert OCKERS en Cornelia MALSOM, geb. te Sprang op 19 jan 1795, werkster, ovl. (41 jaar oud) te Sprang in dec 1836.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1832 Sprang †1912 Raamsdonk 79


Catharina OCKERS
Catharina OCKERS, geb. te Sprang op 19 jan 1795, werkster, ovl. (41 jaar oud) te Sprang in dec 1836.

tr. (resp. 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Middelharnis op 9 mei 1818
met

Frans Joseph HÜRTER, zn. van Johann Heinrich Wilhelm HÜRTER (wijnboer) en Anna Margaretha CREEMER, ged. te Oberkassel [Duitsland] op 1 aug 1790, pakhuisknecht, kuijper, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Capelle op 14 mrt 1840.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1832 Sprang †1912 Raamsdonk 79


Steven KONINGS
Steven KONINGS, ged. te Raamsdonk op 24 sep 1752, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Raamsdonk op 22 mrt 1784.

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) te Raamsdonk op 20 apr 1780
met

Cornelia Clasina BROUWERS, dr. van Johannes BROUWERS en Hendrina de BEER, ged. te Sprang op 18 nov 1753, spinster, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Raamsdonk op 30 jan 1820.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrina~1782 Raamsdonk †1832 Raamsdonk 49


Cornelia Clasina BROUWERS
Cornelia Clasina BROUWERS, ged. te Sprang op 18 nov 1753, spinster, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Raamsdonk op 30 jan 1820.

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Raamsdonk op 20 apr 1780
met

Steven KONINGS, zn. van Johannes KONINGS en Anna Maria TIMMERMANS, ged. te Raamsdonk op 24 sep 1752, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Raamsdonk op 22 mrt 1784.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrina~1782 Raamsdonk †1832 Raamsdonk 49


Johannes BROUWERS
Johannes BROUWERS, ged. te Sprang op 31 mrt 1709, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Sprang op 3 sep 1773.

tr.
met

Hendrina de BEER, ged. te Sprang op 11 dec 1712, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Sprang op 20 sep 1759.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1753 Sprang †1820 Raamsdonk 66


Hendrina de BEER
Hendrina de BEER, ged. te Sprang op 11 dec 1712, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Sprang op 20 sep 1759.

tr.
met

Johannes BROUWERS, ged. te Sprang op 31 mrt 1709, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Sprang op 3 sep 1773.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1753 Sprang †1820 Raamsdonk 66