van Robbeaumont - Robbemont - Robbemond - Robbemondt
Joannes Andries (Jan) van WIJNSOUWEN
Joannes Andries (Jan) van WIJNSOUWEN.

tr. te Loon op Zand op 6 sep 1615
met

Maria (Maijken) Hendrick Servaes de ROBEMONT, dr. van Hendrick Servaessen de ROBEMONT (militair Spaanse leger) en Neeltken WIJNANTS, tr. (2) met Joannes Ferdinand (Jan) VERSTERREN.
Rechterlijk archief Loon op Zand:.
Folio 70v.
Neeltken Wijnants, geassisteerd met haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan haar schoonzoon.
Jan Andries Arijens een bedrag van 100 gld.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 12-2-1661 de helft betaald is bij Maijken, wed.v. Jan.
Andries Adriaenssen van Wijnsauwen, door haar zuster Cathelijn en Adriaen Jacobs Wachelaer. De andere helft.
van de schuld staat al op naam van genoemde Maijken.
8-3-1618.
Folio 86 12-2-1661:.
Maijken Henrick Servaessen de Robemont naast de goederen die Adam Jacobssen Wachelaer op heden getransporteerd heeft aan mr Dierck Coomans en Andries Janssen van Wijnsauwen. Vervolgens doet zij afstand van haar rechten.
Folio 156v 20-12-1661:.
Andries en Henrick, zonen van Jan Andriessen van Wijnsauwen en Maijken Henrick Servaessen de Robemont, gaan ermee akkoord dat Adriaen, natuurlijke zoon van Jan Ferdinandus en hun moeder Maijken, voor 1/3 deel meedeelt in de nagelaten goederen. Zij doen daarom afstand van 1/3 deel van hun rechten op de goederen ten behoeve van hun natuurlijke broer.
Folio 157v 20-12-1661:.
Henrick, zoon van Jan Andriessen van Wijnsauwen en Maijken Henrick Servaessen de Robemont en ruiter onder de compagnie van de prins van Talmont, garnizoen houdende te Deventer, verleent volmacht aan zijn broer Andries en natuurlijke broer Adriaen Jan Ferdinandus om namens hem te handelen in de nalatenschap van hun moeder.
Folio 38 14-4-1662:.
Andries en Henrick, zonen van Jan Andriessen van Wijnsouwen en Marie.
Hendricxssen de Robemont, transporteren goederen aan Adriaen Jan Ferdinandus.
Versterren.
Adam Jacopssen Wachelaer, zoon van Cathelijn Henricxssen de Robemont.
maakt een boedelscheiding met Adriaen Jan Ferdinandus Versterren. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Andries     
Henrick     


Andries van WIJNSOUWEN
Andries van WIJNSOUWEN.


Henrick van WIJNSOUWEN
Henrick van WIJNSOUWEN.


Joannes Ferdinand (Jan) VERSTERREN
Joannes Ferdinand (Jan) VERSTERREN.

tr.
met

Maria (Maijken) Hendrick Servaes de ROBEMONT, dr. van Hendrick Servaessen de ROBEMONT (militair Spaanse leger) en Neeltken WIJNANTS, tr. (1) met Joannes Andries (Jan) van WIJNSOUWEN.
Rechterlijk archief Loon op Zand:.
Folio 70v.
Neeltken Wijnants, geassisteerd met haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan haar schoonzoon.
Jan Andries Arijens een bedrag van 100 gld.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 12-2-1661 de helft betaald is bij Maijken, wed.v. Jan.
Andries Adriaenssen van Wijnsauwen, door haar zuster Cathelijn en Adriaen Jacobs Wachelaer. De andere helft.
van de schuld staat al op naam van genoemde Maijken.
8-3-1618.
Folio 86 12-2-1661:.
Maijken Henrick Servaessen de Robemont naast de goederen die Adam Jacobssen Wachelaer op heden getransporteerd heeft aan mr Dierck Coomans en Andries Janssen van Wijnsauwen. Vervolgens doet zij afstand van haar rechten.
Folio 156v 20-12-1661:.
Andries en Henrick, zonen van Jan Andriessen van Wijnsauwen en Maijken Henrick Servaessen de Robemont, gaan ermee akkoord dat Adriaen, natuurlijke zoon van Jan Ferdinandus en hun moeder Maijken, voor 1/3 deel meedeelt in de nagelaten goederen. Zij doen daarom afstand van 1/3 deel van hun rechten op de goederen ten behoeve van hun natuurlijke broer.
Folio 157v 20-12-1661:.
Henrick, zoon van Jan Andriessen van Wijnsauwen en Maijken Henrick Servaessen de Robemont en ruiter onder de compagnie van de prins van Talmont, garnizoen houdende te Deventer, verleent volmacht aan zijn broer Andries en natuurlijke broer Adriaen Jan Ferdinandus om namens hem te handelen in de nalatenschap van hun moeder.
Folio 38 14-4-1662:.
Andries en Henrick, zonen van Jan Andriessen van Wijnsouwen en Marie.
Hendricxssen de Robemont, transporteren goederen aan Adriaen Jan Ferdinandus.
Versterren.
Adam Jacopssen Wachelaer, zoon van Cathelijn Henricxssen de Robemont.
maakt een boedelscheiding met Adriaen Jan Ferdinandus Versterren. Uit dit huwelijk 2 zonen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen     


Adriaen VERSTERREN
Adriaen VERSTERREN.
Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen. (1662).
Bron: Archief dorpsbestuur Loon op Zand 1358-1811, inv.nr. 283..
Deel I: de Loonse Straat, Molenstraat, Kraanven, Nieuwe Moerstraat en Westerloon:.
Adriaen Jan Ferdinandus.
- een kamer met een hofje, gekomen van Maij Henrick Servaessen, aanslag: 10 st..
Huwelijk: Adriaen Jan van der Sterre met Maria Dirck Aert Nauwen.
ondertrouw op 16 jun 1655 Oisterwijk.
huwelijk op 1 aug 1655 Oisterwijk.
instantie: sch.
getuige: Ferdinant_Balthasar van der Sterre, (neef van Moeder van de Bruidegom), Mr. Willem_Hendrick de Robbemont, (oom van de Moeder van de Bruidegom), Dirck_Aert Nauwen (vader van de Bruid) en Wouter Nauwen (broer van de Bruid).
Bron:.
Oisterwijk SCH trouwen 1648-1656 (RHC Tilburg) 867 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Otw (inv.nr. 18, pg58).


Jacob Adam WACHTELAER
Jacob Adam WACHTELAER.

tr.
met

Cathelijn (Lijntken) Hendrick Servaes de ROBEMONT, dr. van Hendrick Servaessen de ROBEMONT (militair Spaanse leger) en Neeltken WIJNANTS.
Uit het gerechterlijk archief van Loon op Zand:.
Folio 70v.
Neeltken Wijnants, geassisteerd met haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan haar schoonzoon.
Jan Andries Arijens een bedrag van 100 gld.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 12-2-1661 de helft betaald is bij Maijken, wed.v. Jan.
Andries Adriaenssen van Wijnsauwen, door haar zuster Cathelijn en Adriaen Jacobs Wachelaer. De andere helft.
van de schuld staat al op naam van genoemde Maijken.
8-3-1618.
Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over huizen, grond en tienden. z.j. (1650).
Bron: Archief van het Dorpsbestuur van Loon op Zand 1358-1811, inv.nr. 1889:.
Lijntken Henrick Servaessen.
haar vierde deel in het huisje en hofje van haar vader, dat zij zelf bewoont.
30 st.
Uit Rechterlijk Archief Loon op Zand:.
Folio 85.
Cathelijn Hendrick Servaessen de Robemont, weduwe van Jacob Adams Wachelaers, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van haar zoon Adam.
12-2-1661.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam     


Adam WACHTELAER
Adam WACHTELAER.


Cornelis Peters Ghijsbrechts CLEIJN
Cornelis Peters Ghijsbrechts CLEIJN.

tr. te Loon op Zand op 19 jan 1621
met

Josijna Hendrick Servaes de ROBEMONT, dr. van Hendrick Servaessen de ROBEMONT (militair Spaanse leger) en Neeltken WIJNANTS.
Uit het gerechterlijk archief van Loon op Zand:.
Folio 23.
Cornelis Peter Ghijsbrechts, geh.m. Josijna Hendricx Servaessen, transporteert goederen aan Willem, Marie en Catharina, kinderen wijlen Henrick.
19-10-1627


Theodora (Dirkske) Geerit JANSE
Theodora (Dirkske) Geerit JANSE.

tr.
met

Wilhelmus (Willem) Hendrick Servaessen de ROBEMONT, zn. van Hendrick Servaessen de ROBEMONT (militair Spaanse leger) en Neeltken WIJNANTS, schoolmeester en koster.
Staat onder vele namen vermeld, o.a.als Mr. Willem de Robemont, Guilliemus de Robemont en Wilhelmus Henrici. Wordt diverse keren genoemd als doopgetuige, executeur-testamentair en voogd.
Was schoolmeester en koster (benoeming door Engelbert II van Immerseel van Willem Henrick Servaessen tot koster) in Loon op Zand van 1626 tot 1648. In dat jaar werd hij afgezet, waarschijnlijk omdat de Tachtig Jarige oorlog beŽindigd werd en de kerk in Loon op Zand afgenomen werd van de katholieken.
Bron:Archief van het dorpsbestuur Loon op Zand, inv.nr. 559,Periode:1643:.
gage van mr Willem Hendricxssen, schoolmeester (40-0-0).
Over Willem is in de archieven van Loon op Zand heel veel teruggevonden:.
Folio 148v 29-6-1630:.
Maijken dochter Claes Zallez, wonende in 's-Gravenhage, maakt haar testament.
Zij wil begraven worden in de kerk van Loon op Zand. Legaat voor Peeterken dochter Lucas Caerl Willemssen, voor Peterken dochter Joost Hermans (bij Willemken dochter Cornelis Willemssen de Pruijser), voor de kinderen Neeltken Wijnants, voor Hendricxken natuurlijke dochter Cornelis Willemssen de Pruijser, voor het altaar van St. Barbara in de kerk van Loon op Zand om een sieraad te kopen, voor de erfgenamen van Loeff Hendricx de Haen. De H. Geest en de kerk van Loon op Zand zijn erfgenamen van haar nalatenschap. Zij stelt Goijaert Geeritssen van Duppen en mr. Dierck Coomans, stadhouder en secretaris, aan als executeurs-testamentair.
Folio 276v 30-6-1632:.
Marie dochter wijlen Claes Sallez transporteert goederen aan heer Benedictus van Kessel, pastoor van Loon op Zand.
Folio 277 30-6-1632:.
Heer Benedictus van Kessel bekent schuldig te zijn aan Marie dochter wijlen Claes Sallez een jaarlijkse cijns van 6 gulden en 5 stuivers, te lossen met een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze cijns op 18-2-1661 ingelost is door een betaling van heer Thomas Ignatius van Immerseel namens heer Benedictus van Kessel van 200 gulden en 4 stuivers aan Willem Henricx de Robemont, zijn zusters Maijken en Cathelijn, hun zwager Cornelis Peterssen Cleijn en hun broer Wijnant.
Folio 73 22-1-1658:.
Mr Willem Hendricx de Robbemont belooft dat hij een rente ten behoeve van de kerk van Loon zal aflossen.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de rente op 23-2-1658 ingelost is.
Folio 82 23-3-1658:.
Peeter Peeter Nauwen bekent schuldig te zijn aan mr Willem Hendricxssen de Robbemont een bedrag van 100 gulden.
Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over huizen, grond en tienden. z.j. (1650).
Bron: Archief van het Dorpsbestuur van Loon op Zand 1358-1811, inv.nr. 1889: Willem Henrick Servaessen: de helft in het huisje en hofje van zijn vader, dat hij zelf bewoont.
Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen. (1662).
Bron: Archief dorpsbestuur Loon op Zand 1358-1811, inv.nr. 283.
Deel I: de Loonse Straat, Molenstraat, Kraanven, Nieuwe Moerstraat en Westerloon:.
Willem Henrick Servaessen.
- zijn vaders huis en hof, aanslag: 15 st.
3 gld. 10 st.
Uit het Archief Dorpsbestuur Loon op Zand.
inventarisnummer 603, 13 mei 1665: Lijst van personen met bezittingen die minder waard zijn dan 2000 gulden.
* mr Willem Hendrick Servaessen, oud-schoolmeester.
- weinig inkomen en kan niet meer werken.
Rechterlijk archief Loon op Zand:.
Folio 107.
Dircxken Gerit Jans, weduwe van mr Willem de Robbemont en geassisteerd met haar zonen Gerit en Henrick en haar zwager Dirck Dries Baeijens, transporteert goederen aan Gillijn Colson.
De goederen zijn mr Willem aangekomen van zijn vader.
29-1-1672.
Folio 107.
Gillijn Colson bekent schuldig te zijn aan Dircxken Gerit Jans een bedrag van 621 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-1-1673 ingelost is.
29-1-1672.
Folio 134.
Jan Adriaens van den Hove, borgemeester van het Straatskwartier over 1673, bekent voor de gemeente schuldig te zijn aan Dircxken, weduwe van mr Willem de Robbemont een bedrag van 200 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 9-2-1676 ingelost is.
7-2-1673.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1626 Loon op Zand    
Gerardus~1628 Loon op Zand    
Gerardus~1633 Loon op Zand    
Susanna~1636 Loon op Zand    
Henricus~1638 Loon op Zand    


Cornelia Willem Hendrick de ROBEMONT
Cornelia Willem Hendrick de ROBEMONT, ged. RK te Loon op Zand op 24 aug 1626 (getuigen: Cornelius Petri en Anna Petri van de Graef).


Gerardus Willem Hendrick de ROBEMONT
Gerardus Willem Hendrick de ROBEMONT, ged. RK te Loon op Zand op 14 jul 1628 (getuigen: Dirck Dirxsen Duijsters en Cornelia Cornelii).


Gerardus Willem Hendrick de ROBEMONT
Gerardus Willem Hendrick de ROBEMONT, ged. RK te Loon op Zand op 15 okt 1633 (getuigen: Joannes Cornelii van Gilse en Ursala Joannis Timmermans).


Susanna Willem Hendrick de ROBEMONT
Susanna Willem Hendrick de ROBEMONT, ged. RK te Loon op Zand op 20 mrt 1636 (getuigen: Andreas Joannis en Maria Henrici).

tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Loon op Zand op 11 mei 1657, kerk.huw. (RK)
met

Theodorus Andries BAEIJENS.
Rechterlijk Archief Loon op Zand:.
inventarisnummer 77, 1657-1659.
Folio 70v.
Dierck Andriessen, ingezetene van 's-Hertogenbosch en gehuwd met Susanna Willem Hendricx de Robemont (ligt in het kinderbed), naast de goederen welke onlangs door Willem Hendricxssen de Robemont aan Thomas de Leeuw getransporteerd zijn.
12-1-1658.
Folio 72.
Mr Willem Hendricxssen de Robemont transporteert goederen aan Dierck Andriessen, gehuwd met zijn dochter Susanna, welke goederen eerst aan Thomas de Leeuw getransporteerd waren, maar daarna genaast.
22-1-1658


Henricus Willem Hendrick de ROBEMONT
Henricus Willem Hendrick de ROBEMONT, ged. RK te Loon op Zand op 12 okt 1638 (getuigen: Anna Maria Cannaerts en Godefridus Geerit van Duppen).

tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Loon op Zand op 9 okt 1663, kerk.huw. (RK)
met

Elisabeth (Lijsbeth) Johannis (De HERT) de LAUDERSIE, RK.
Rechterlijk archief Loon op Zand:.
Folio 224v.
Hendrick Willemse Robbemont legt een verklaring af over het bewaken van een kar.
23-3-1697.
005.
Hendrick Willemse Robbemont herhaalt zijn verklaring van 23-3-1697.
8-6-1697.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneken     

tr. (ongeveer 30 jaar oud) (2) te Tilburg op 9 jun 1669 (getuige: Adriaen Peter Burgers (oom van de bruid)), kerk.huw. (NG)
met

Cathelijn Peter Adriaen EMMEN.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1674 Tilburg    


Theodorus Andries BAEIJENS
Theodorus Andries BAEIJENS.

tr. (Susanna ongeveer 21 jaar oud) te Loon op Zand op 11 mei 1657, kerk.huw. (RK)
met

Susanna Willem Hendrick de ROBEMONT, dr. van Wilhelmus (Willem) Hendrick Servaessen de ROBEMONT (schoolmeester en koster) en Theodora (Dirkske) Geerit JANSE, ged. RK te Loon op Zand op 20 mrt 1636 (getuigen: Andreas Joannis en Maria Henrici).
Rechterlijk Archief Loon op Zand:.
inventarisnummer 77, 1657-1659.
Folio 70v.
Dierck Andriessen, ingezetene van 's-Hertogenbosch en gehuwd met Susanna Willem Hendricx de Robemont (ligt in het kinderbed), naast de goederen welke onlangs door Willem Hendricxssen de Robemont aan Thomas de Leeuw getransporteerd zijn.
12-1-1658.
Folio 72.
Mr Willem Hendricxssen de Robemont transporteert goederen aan Dierck Andriessen, gehuwd met zijn dochter Susanna, welke goederen eerst aan Thomas de Leeuw getransporteerd waren, maar daarna genaast.
22-1-1658


Elisabeth (Lijsbeth) Johannis (De HERT) de LAUDERSIE
Elisabeth (Lijsbeth) Johannis (De HERT) de LAUDERSIE, RK.

tr. (Henricus ongeveer 24 jaar oud) te Loon op Zand op 9 okt 1663, kerk.huw. (RK)
met

Henricus Willem Hendrick de ROBEMONT, zn. van Wilhelmus (Willem) Hendrick Servaessen de ROBEMONT (schoolmeester en koster) en Theodora (Dirkske) Geerit JANSE, ged. RK te Loon op Zand op 12 okt 1638 (getuigen: Anna Maria Cannaerts en Godefridus Geerit van Duppen), tr. (2) met Cathelijn Peter Adriaen EMMEN.
Rechterlijk archief Loon op Zand:.
Folio 224v.
Hendrick Willemse Robbemont legt een verklaring af over het bewaken van een kar.
23-3-1697.
005.
Hendrick Willemse Robbemont herhaalt zijn verklaring van 23-3-1697.
8-6-1697. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneken     


Jenneken Hendrick de ROBEMONT
Jenneken Hendrick de ROBEMONT, RK.
Rechterlijk archief Loon op Zand: folio 70:.
Peeter Joost Ghijsbrechts en Heijliger Janssen Oerlemans bekennen schuldig te zijn aan de onmondige Jenneken, dochter van Henrick Willems Robemont en zijn 1e huisvrouw Lijsbeth Jans de Hert, een bedrag van 25 gulden en 10 stuivers terzake van geleend geld..
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-2-1681 ingelost is..
6-2-1679.


Cathelijn Peter Adriaen EMMEN
Cathelijn Peter Adriaen EMMEN.

tr. (Henricus ongeveer 30 jaar oud) te Tilburg op 9 jun 1669 (getuige: Adriaen Peter Burgers (oom van de bruid)), kerk.huw. (NG)
met

Henricus Willem Hendrick de ROBEMONT, zn. van Wilhelmus (Willem) Hendrick Servaessen de ROBEMONT (schoolmeester en koster) en Theodora (Dirkske) Geerit JANSE, ged. RK te Loon op Zand op 12 okt 1638 (getuigen: Anna Maria Cannaerts en Godefridus Geerit van Duppen), tr. (1) met Elisabeth (Lijsbeth) Johannis (De HERT) de LAUDERSIE.
Rechterlijk archief Loon op Zand:.
Folio 224v.
Hendrick Willemse Robbemont legt een verklaring af over het bewaken van een kar.
23-3-1697.
005.
Hendrick Willemse Robbemont herhaalt zijn verklaring van 23-3-1697.
8-6-1697. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1674 Tilburg    


Catharina Hendrick ROBBEMONT
Catharina Hendrick ROBBEMONT, geb. te Tilburg in 1674.

tr. (ongeveer 47 jaar oud) te Tilburg op 10 nov 1721
met

Anthony SOMERS


Anthony SOMERS
Anthony SOMERS.

tr. (Catharina ongeveer 47 jaar oud) te Tilburg op 10 nov 1721
met

Catharina Hendrick ROBBEMONT, dr. van Henricus Willem Hendrick de ROBEMONT en Cathelijn Peter Adriaen EMMEN, geb. te Tilburg in 1674