van Robbeaumont - Robbemont - Robbemond - Robbemondt
Jan SMAAL
Jan SMAAL, geb. te 's Gravendeel in 1897.


Margaretha GROENENDIJK
Margaretha GROENENDIJK, geb. in 1904, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Dordrecht op 28 jun 1959.

tr.
met

Andries ROBBEMOND, zn. van Floris ROBBEMOND en Maartje WERKHOVEN, geb. te Dordrecht op 6 mei 1905, ovl. (72 jaar oud) te Dordrecht op 27 nov 1977, tr. (2) met Rachel Margrietha van ALTEN. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Truus*1933  Ü1995  62
Hannie     


Truus ROBBEMOND
Truus ROBBEMOND, geb. op 25 mei 1933, ovl. (62 jaar oud) op 31 mei 1995.

tr.
met

H. WAPPEROM


Hannie ROBBEMOND
Hannie ROBBEMOND.


H. WAPPEROM
H. WAPPEROM.

tr.
met

Truus ROBBEMOND, dr. van Andries ROBBEMOND en Margaretha GROENENDIJK, geb. op 25 mei 1933, ovl. (62 jaar oud) op 31 mei 1995


Rachel Margrietha van ALTEN
Rachel Margrietha van ALTEN, geb. in 1910, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Dordrecht op 23 sep 2001.

tr.
met

Andries ROBBEMOND, zn. van Floris ROBBEMOND en Maartje WERKHOVEN, geb. te Dordrecht op 6 mei 1905, ovl. (72 jaar oud) te Dordrecht op 27 nov 1977, tr. (1) met Margaretha GROENENDIJK. Uit dit huwelijk 2 dochters


Lidia BRUGGE
Lidia BRUGGE, geb. op 4 jul 1974.

tr. (resp. 41 en 43 jaar oud) te Curacao [Nederlandse Antillen] in mrt 2506
met

Reinier ROBBEMOND, zn. van Floris ROBBEMOND en Pieternella BOER, geb. te Dordrecht op 31 jan 1972, voetballer.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rio*2005 Alkmaar    
India*2001 Alkmaar    


Rio Joe ROBBEMOND
Rio Joe ROBBEMOND, geb. te Alkmaar op 5 jan 2005.


Wijnant Hendrickxssen Servaesse de ROBEMONT
Wijnant Hendrickxssen Servaesse de ROBEMONT.

tr. te Loon op Zand op 28 feb 1618
met

Maijken Wouters DRIESSEN.
Hier komt voor de 1e maal de naam Wijnant naar voren, vernoemd naar de vader van zijn moeder. Waarschijnlijk zijn alleen zijn twee zonen Hendrick en Andries volwassen geworden.In 1625 heerste in Loon op Zand (ook wel Venloon genoemd) een pestepidemie die veel slachtoffers heeft gemaakt, waarschijnlijk ook Wijnant Hendricks en zijn vrouw Maijken Wouters Driessen. In 1622 begeleidde hij zijn moeder en haar 2e man voor een sculdbekentenis:.
Folio 157.
Neeltken Wijnants, wed.v. Handrick Servaessen, geassisteerd met haar huidige man Peter Michielssen, haar.
zoon Wijnant Handricx, Jan Ariens, geh.m. Maeiken Handricx, Willem Handricx, Cornelis Peters, geh.m.
Josijnken Handricx en Lijntken Handricx, kinderen van Handrick en Neeltken, bekennen schuldig te zijn aan.
de kerkmeesters van Loon op Zand een jaarlijkse cijns van 6 gld. te lossen met een bedrag van 100 gld.
Deze cijns komt voort uit een schuld die ontstaan is toen Handrick Servaessen geld opnam van de.
kerkmeesters dat hen bij testament van Willem Martens vermaakt was. Uit de aantekening in de marge.
blijkt dat deze cijns op 23-2-1658 ingelost is door mr. Willem Hendricxsse de Robemont bij Cornelis.
Janssen van Delft als kerkmeester.
19-7-1622.
Zij zijn beiden in of voor 1627 overleden :.
Uit het gerechterlijk archief van Loon op Zand:.
Folio 23v 19-10-1627:.
Geeridt Peter Oirlemans en Goijaert van Duppen, stadhouder en oppervoogd, voor de kinderen van wijlen Wijnant Hendricxssen, transporteert goederen aan Willem zoon wijlen Henrick Servaessen.
Folio 246 24-3-1632:.
1) Geeridt Peter Oirlemans, geh.m. Thonisken dochter wijlen Laureijs Janssen, ook voor zijn zwager Mathijs, geh.m. Barbara dochter wijlen Wouter Andriessen, en 2) Willem zoon wijlen Henrick Servaessen en genoemde Geeridt Peter Oirlemans als voogden van de kinderen wijlen Wijnant Henricxssen en Maijken dochter Wouter Driessen, geven toestemming aan Marie dochter wijlen Adriaen Wouterssen, eerst wed. Laureijs Janssen en daarna wed. Wouter Driessen, om goederen te verkopen.
Folio 155.
Geeridt Peter Oirlemans, gehuwd met Anthonisken Laureijssen, en tevens voor de twee kinderen van Wijnant.
Henricx en voor Margriet, dochter van Mathijs de Cuijper en Barbara Laureijssen, transporteert goederen aan.
Adriaen Joost Jan Peters.
23-2-1641.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick~1619 Loon op Zand    
Anthonia~1621 Loon op Zand    
Adrianus~1622 Loon op Zand    
Anthonia~1624 Loon op Zand    


Maijken Wouters DRIESSEN
Maijken Wouters DRIESSEN.

tr. te Loon op Zand op 28 feb 1618
met

Wijnant Hendrickxssen Servaesse de ROBEMONT, zn. van Hendrick Servaessen de ROBEMONT (militair Spaanse leger) en Neeltken WIJNANTS.
Hier komt voor de 1e maal de naam Wijnant naar voren, vernoemd naar de vader van zijn moeder. Waarschijnlijk zijn alleen zijn twee zonen Hendrick en Andries volwassen geworden.In 1625 heerste in Loon op Zand (ook wel Venloon genoemd) een pestepidemie die veel slachtoffers heeft gemaakt, waarschijnlijk ook Wijnant Hendricks en zijn vrouw Maijken Wouters Driessen. In 1622 begeleidde hij zijn moeder en haar 2e man voor een sculdbekentenis:.
Folio 157.
Neeltken Wijnants, wed.v. Handrick Servaessen, geassisteerd met haar huidige man Peter Michielssen, haar.
zoon Wijnant Handricx, Jan Ariens, geh.m. Maeiken Handricx, Willem Handricx, Cornelis Peters, geh.m.
Josijnken Handricx en Lijntken Handricx, kinderen van Handrick en Neeltken, bekennen schuldig te zijn aan.
de kerkmeesters van Loon op Zand een jaarlijkse cijns van 6 gld. te lossen met een bedrag van 100 gld.
Deze cijns komt voort uit een schuld die ontstaan is toen Handrick Servaessen geld opnam van de.
kerkmeesters dat hen bij testament van Willem Martens vermaakt was. Uit de aantekening in de marge.
blijkt dat deze cijns op 23-2-1658 ingelost is door mr. Willem Hendricxsse de Robemont bij Cornelis.
Janssen van Delft als kerkmeester.
19-7-1622.
Zij zijn beiden in of voor 1627 overleden :.
Uit het gerechterlijk archief van Loon op Zand:.
Folio 23v 19-10-1627:.
Geeridt Peter Oirlemans en Goijaert van Duppen, stadhouder en oppervoogd, voor de kinderen van wijlen Wijnant Hendricxssen, transporteert goederen aan Willem zoon wijlen Henrick Servaessen.
Folio 246 24-3-1632:.
1) Geeridt Peter Oirlemans, geh.m. Thonisken dochter wijlen Laureijs Janssen, ook voor zijn zwager Mathijs, geh.m. Barbara dochter wijlen Wouter Andriessen, en 2) Willem zoon wijlen Henrick Servaessen en genoemde Geeridt Peter Oirlemans als voogden van de kinderen wijlen Wijnant Henricxssen en Maijken dochter Wouter Driessen, geven toestemming aan Marie dochter wijlen Adriaen Wouterssen, eerst wed. Laureijs Janssen en daarna wed. Wouter Driessen, om goederen te verkopen.
Folio 155.
Geeridt Peter Oirlemans, gehuwd met Anthonisken Laureijssen, en tevens voor de twee kinderen van Wijnant.
Henricx en voor Margriet, dochter van Mathijs de Cuijper en Barbara Laureijssen, transporteert goederen aan.
Adriaen Joost Jan Peters.
23-2-1641.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick~1619 Loon op Zand    
Anthonia~1621 Loon op Zand    
Adrianus~1622 Loon op Zand    
Anthonia~1624 Loon op Zand    


Anthonia Winandusdr de ROBEMONT
Anthonia Winandusdr de ROBEMONT, ged. te Loon op Zand op 6 jan 1621.


Adrianus Weinanduszn (Andries) de ROBEMONT
Adrianus Weinanduszn (Andries) de ROBEMONT, ged. te Loon op Zand op 1 mrt 1622.

tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Woudrichem op 29 apr 1646
met

Aeltge JANS, geb. te Haarlem.
Is ten tijde van zijn huwelijk in 1646 soldaat onder kapitein van Mierop. De familienaam wordt genoteerd als van Robeaumon


Anthonia Weinandusdr de ROBEMONT
Anthonia Weinandusdr de ROBEMONT, ged. te Loon op Zand op 23 jun 1624.


Hendrick Servaessen de ROBEMONT
Hendrick Servaessen de ROBEMONT, militair Spaanse leger.

relatie
met

Neeltken WIJNANTS, ovl. te Loon op Zand op 12 mei 1625, tr. (1) met Peter MICHIELSSEN.
Tijdens de 80-jarige oorlog werd Loon op Zand niet ontzien. Het Staatse leger vocht tegen de Spanjaarden, in 1587 werd het kasteel van Loon op Zand voor de 2e keer door de Spaanse troepen heroverd. Waarschijnlijk was Hendrick Servaessen in dienst van de Spanjaarden en in Loon op Zand terecht gekomen. Op 5 februari 1591 krijgt hij een pardon omdat hij in vijandelijke dienst is geweest (Bron: Brabantse Leeuw 2006 door A.J. Stasse).
De katholieke Hendrick trouwt met Cornelia (Neeltken) Wijnants en samen krijgen ze 5 kinderen.
Op 5 april 1606 laat hij bij pastoor Balthasar van Gestel een testament opmaken. Hij is overleden voor 1608, dan hertrouwt zijn weduwe met Peter Machielsen.
Zijn zoon Willem wordt vaak vermeld als Mr. Willem, waar hij gestudeerd heeft, is niet bekend. Van Willem's zoon Hendrick zijn alleen 2 dochters bekend, dus alle mensen in deze genealogie met de naam Robbemond/t stammen af van zijn vroeg overleden broer Wijnant.
De volgende bronnen komen uit het Rechterlijk archief van Loon op Zand:.
Folio 26 22-6-1611:.
Peter Michielssen, geh.m. Neeltken Wijnen, wed.v. Hendrick Servaessen, bekent schuldig te zijn aan de heiligegeest-meesters voor de ene helft en Cornelis Cornelissen Oerlmans voor de andere helft een bedrag van 100 gld. terzake van door Hendrick Servaessen van wijlen Willem Martens geleend geld.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 6-6-1632 vernietigd is vanwege een op 19-7-1622 aangegane cijns van 6 gld. per jaar door Neeltken Wijnants, wed.v. Henrick Servaessen en haar kinderen ten behoeve van de kerk van Loon op Zand.
Folio 68v 26-4-1612.
Peter Michielssen en zijn vrouw Neeltken Wijnants, wed.v. Hendrick Servaessen, transporteren goederen aan Willem Hendricxen Schoenmaecker.
Er wordt verwezen naar een testament van Hendrick Servaessen, opgemaakt bij pastoor Balthasar van Gestel op 5-4-1606.
Folio 162 5-1-1615:.
Neeltken Wijnants, in bijzijn van haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan Heijlken, wed.v. Carel Huijbertssen, Aerdt Caerlen, Ariaen Janssen Lauwen, Ariaen Janssen Leeuwen en de weeskinderen van wijlen Floris Caerlen een bedrag van 53 gld.
Uit de aantekening in de marge blijkt deze schuld op 25-5-1617 ingelost is.
Folio 186v 7-11-1615:.
Neeltken Wijnants, wed.v. Hendrick Servaesse, geassisteerd met haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan de kinderen wijlen Ariaen Geritssen van Broechoven een bedrag van 37 gld. 9 st.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 2-6-1618 ingelost is bij Cornelis Arien Huijben, geh.m. Geritken Arien Geritssen.
Uit de inkomsten van de Loonse Kerk (www.snoerman.org) :.
De volgende mensen betaalden de grootste bedragen aan de kerk:.
- Neeltken Cornelissen de Pruijser, weduwe van Ghijsbert Claessen Buennen: 12 gulden per jaar voor haar goederen aan de wetering aan het oosteinde van de Kerkstraat;.
- Willem Adriaenssen Cuijlman: 12 gulden per jaar voor geleend geld;.
- de kinderen en erfgenamen van Jan Mathijs Lamberts: 7 gulden en 10 stuivers per jaar;.
- Peter Willemssen de Kemmer: 6 gulden voor zijn stede op de Roestelbergh;.
- de kinderen en erfgenamen van Neeltken Wijnen of Wijnants: 6 gulden per jaar voor een huis en goederen, gelegen aan de kerk;.
- Wouter Hendrick Lauvrancken: 6 gulden, 1 stuiver en 4 penningen;.
- Jan Hendricxssen van Iersel: 6 gulden per jaar. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit deze relatie 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wijnant     
Maria     
Wilhelmus     
Josijna     
Cathelijn     


Neeltken WIJNANTS
Neeltken WIJNANTS, ovl. te Loon op Zand op 12 mei 1625.

otr. (1) te Loon op Zand op 6 jul 1608, tr. (getuigen: Balthazar Ferdinandus en Sebastiana Joannes Adrianus), kerk.huw. (RK)
met

Peter MICHIELSSEN.
De volgende bronnen komen uit het Rechterlijk archief van Loon op Zand:.
Folio 26 22-6-1611:.
Peter Michielssen, geh.m. Neeltken Wijnen, wed.v. Hendrick Servaessen, bekent schuldig te zijn aan de heiligegeest-meesters voor de ene helft en Cornelis Cornelissen Oerlmans voor de andere helft een bedrag van 100 gld. terzake van door Hendrick Servaessen van wijlen Willem Martens geleend geld.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 6-6-1632 vernietigd is vanwege een op 19-7-1622 aangegane cijns van 6 gld. per jaar door Neeltken Wijnants, wed.v. Henrick Servaessen en haar kinderen ten behoeve van de kerk van Loon op Zand.
Folio 68v 26-4-1612.
Peter Michielssen en zijn vrouw Neeltken Wijnants, wed.v. Hendrick Servaessen, transporteren goederen aan Willem Hendricxen Schoenmaecker.
Er wordt verwezen naar een testament van Hendrick Servaessen, opgemaakt bij pastoor Balthasar van Gestel op 5-4-1606.
Folio 162 5-1-1615:.
Neeltken Wijnants, in bijzijn van haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan Heijlken, wed.v. Carel Huijbertssen, Aerdt Caerlen, Ariaen Janssen Lauwen, Ariaen Janssen Leeuwen en de weeskinderen van wijlen Floris Caerlen een bedrag van 53 gld.
Uit de aantekening in de marge blijkt deze schuld op 25-5-1617 ingelost is.
Folio 186v 7-11-1615:.
Neeltken Wijnants, wed.v. Hendrick Servaesse, geassisteerd met haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan de kinderen wijlen Ariaen Geritssen van Broechoven een bedrag van 37 gld. 9 st.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 2-6-1618 ingelost is bij Cornelis Arien Huijben, geh.m. Geritken Arien Geritssen.
Uit de inkomsten van de Loonse Kerk (www.snoerman.org) :.
De volgende mensen betaalden de grootste bedragen aan de kerk:.
- Neeltken Cornelissen de Pruijser, weduwe van Ghijsbert Claessen Buennen: 12 gulden per jaar voor haar goederen aan de wetering aan het oosteinde van de Kerkstraat;.
- Willem Adriaenssen Cuijlman: 12 gulden per jaar voor geleend geld;.
- de kinderen en erfgenamen van Jan Mathijs Lamberts: 7 gulden en 10 stuivers per jaar;.
- Peter Willemssen de Kemmer: 6 gulden voor zijn stede op de Roestelbergh;.
- de kinderen en erfgenamen van Neeltken Wijnen of Wijnants: 6 gulden per jaar voor een huis en goederen, gelegen aan de kerk;.
- Wouter Hendrick Lauvrancken: 6 gulden, 1 stuiver en 4 penningen;.
- Jan Hendricxssen van Iersel: 6 gulden per jaar.

relatie (2)
met

Hendrick Servaessen de ROBEMONT, militair Spaanse leger.
Tijdens de 80-jarige oorlog werd Loon op Zand niet ontzien. Het Staatse leger vocht tegen de Spanjaarden, in 1587 werd het kasteel van Loon op Zand voor de 2e keer door de Spaanse troepen heroverd. Waarschijnlijk was Hendrick Servaessen in dienst van de Spanjaarden en in Loon op Zand terecht gekomen. Op 5 februari 1591 krijgt hij een pardon omdat hij in vijandelijke dienst is geweest (Bron: Brabantse Leeuw 2006 door A.J. Stasse).
De katholieke Hendrick trouwt met Cornelia (Neeltken) Wijnants en samen krijgen ze 5 kinderen.
Op 5 april 1606 laat hij bij pastoor Balthasar van Gestel een testament opmaken. Hij is overleden voor 1608, dan hertrouwt zijn weduwe met Peter Machielsen.
Zijn zoon Willem wordt vaak vermeld als Mr. Willem, waar hij gestudeerd heeft, is niet bekend. Van Willem's zoon Hendrick zijn alleen 2 dochters bekend, dus alle mensen in deze genealogie met de naam Robbemond/t stammen af van zijn vroeg overleden broer Wijnant.

Uit deze relatie 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wijnant     
Maria     
Wilhelmus     
Josijna     
Cathelijn     


Maria (Maijken) Hendrick Servaes de ROBEMONT
Maria (Maijken) Hendrick Servaes de ROBEMONT.

tr. (1) te Loon op Zand op 6 sep 1615
met

Joannes Andries (Jan) van WIJNSOUWEN.
Rechterlijk archief Loon op Zand:.
Folio 70v.
Neeltken Wijnants, geassisteerd met haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan haar schoonzoon.
Jan Andries Arijens een bedrag van 100 gld.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 12-2-1661 de helft betaald is bij Maijken, wed.v. Jan.
Andries Adriaenssen van Wijnsauwen, door haar zuster Cathelijn en Adriaen Jacobs Wachelaer. De andere helft.
van de schuld staat al op naam van genoemde Maijken.
8-3-1618.
Folio 86 12-2-1661:.
Maijken Henrick Servaessen de Robemont naast de goederen die Adam Jacobssen Wachelaer op heden getransporteerd heeft aan mr Dierck Coomans en Andries Janssen van Wijnsauwen. Vervolgens doet zij afstand van haar rechten.
Folio 156v 20-12-1661:.
Andries en Henrick, zonen van Jan Andriessen van Wijnsauwen en Maijken Henrick Servaessen de Robemont, gaan ermee akkoord dat Adriaen, natuurlijke zoon van Jan Ferdinandus en hun moeder Maijken, voor 1/3 deel meedeelt in de nagelaten goederen. Zij doen daarom afstand van 1/3 deel van hun rechten op de goederen ten behoeve van hun natuurlijke broer.
Folio 157v 20-12-1661:.
Henrick, zoon van Jan Andriessen van Wijnsauwen en Maijken Henrick Servaessen de Robemont en ruiter onder de compagnie van de prins van Talmont, garnizoen houdende te Deventer, verleent volmacht aan zijn broer Andries en natuurlijke broer Adriaen Jan Ferdinandus om namens hem te handelen in de nalatenschap van hun moeder.
Folio 38 14-4-1662:.
Andries en Henrick, zonen van Jan Andriessen van Wijnsouwen en Marie.
Hendricxssen de Robemont, transporteren goederen aan Adriaen Jan Ferdinandus.
Versterren.
Adam Jacopssen Wachelaer, zoon van Cathelijn Henricxssen de Robemont,.
maakt een boedelscheiding met Adriaen Jan Ferdinandus Versterren.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Andries     
Henrick     

tr. (2)
met

Joannes Ferdinand (Jan) VERSTERREN.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen     


Wilhelmus (Willem) Hendrick Servaessen de ROBEMONT
Wilhelmus (Willem) Hendrick Servaessen de ROBEMONT, schoolmeester en koster.

tr.
met

Theodora (Dirkske) Geerit JANSE.
Staat onder vele namen vermeld, o.a.als Mr. Willem de Robemont, Guilliemus de Robemont en Wilhelmus Henrici. Wordt diverse keren genoemd als doopgetuige, executeur-testamentair en voogd.
Was schoolmeester en koster (benoeming door Engelbert II van Immerseel van Willem Henrick Servaessen tot koster) in Loon op Zand van 1626 tot 1648. In dat jaar werd hij afgezet, waarschijnlijk omdat de Tachtig Jarige oorlog beŽindigd werd en de kerk in Loon op Zand afgenomen werd van de katholieken.
Bron:Archief van het dorpsbestuur Loon op Zand, inv.nr. 559,Periode:1643:.
gage van mr Willem Hendricxssen, schoolmeester (40-0-0).
Over Willem is in de archieven van Loon op Zand heel veel teruggevonden:.
Folio 148v 29-6-1630:.
Maijken dochter Claes Zallez, wonende in 's-Gravenhage, maakt haar testament.
Zij wil begraven worden in de kerk van Loon op Zand. Legaat voor Peeterken dochter Lucas Caerl Willemssen, voor Peterken dochter Joost Hermans (bij Willemken dochter Cornelis Willemssen de Pruijser), voor de kinderen Neeltken Wijnants, voor Hendricxken natuurlijke dochter Cornelis Willemssen de Pruijser, voor het altaar van St. Barbara in de kerk van Loon op Zand om een sieraad te kopen, voor de erfgenamen van Loeff Hendricx de Haen. De H. Geest en de kerk van Loon op Zand zijn erfgenamen van haar nalatenschap. Zij stelt Goijaert Geeritssen van Duppen en mr. Dierck Coomans, stadhouder en secretaris, aan als executeurs-testamentair.
Folio 276v 30-6-1632:.
Marie dochter wijlen Claes Sallez transporteert goederen aan heer Benedictus van Kessel, pastoor van Loon op Zand.
Folio 277 30-6-1632:.
Heer Benedictus van Kessel bekent schuldig te zijn aan Marie dochter wijlen Claes Sallez een jaarlijkse cijns van 6 gulden en 5 stuivers, te lossen met een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze cijns op 18-2-1661 ingelost is door een betaling van heer Thomas Ignatius van Immerseel namens heer Benedictus van Kessel van 200 gulden en 4 stuivers aan Willem Henricx de Robemont, zijn zusters Maijken en Cathelijn, hun zwager Cornelis Peterssen Cleijn en hun broer Wijnant.
Folio 73 22-1-1658:.
Mr Willem Hendricx de Robbemont belooft dat hij een rente ten behoeve van de kerk van Loon zal aflossen.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de rente op 23-2-1658 ingelost is.
Folio 82 23-3-1658:.
Peeter Peeter Nauwen bekent schuldig te zijn aan mr Willem Hendricxssen de Robbemont een bedrag van 100 gulden.
Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over huizen, grond en tienden. z.j. (1650).
Bron: Archief van het Dorpsbestuur van Loon op Zand 1358-1811, inv.nr. 1889: Willem Henrick Servaessen: de helft in het huisje en hofje van zijn vader, dat hij zelf bewoont.
Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen. (1662).
Bron: Archief dorpsbestuur Loon op Zand 1358-1811, inv.nr. 283.
Deel I: de Loonse Straat, Molenstraat, Kraanven, Nieuwe Moerstraat en Westerloon:.
Willem Henrick Servaessen.
- zijn vaders huis en hof, aanslag: 15 st.
3 gld. 10 st.
Uit het Archief Dorpsbestuur Loon op Zand.
inventarisnummer 603, 13 mei 1665: Lijst van personen met bezittingen die minder waard zijn dan 2000 gulden.
* mr Willem Hendrick Servaessen, oud-schoolmeester.
- weinig inkomen en kan niet meer werken.
Rechterlijk archief Loon op Zand:.
Folio 107.
Dircxken Gerit Jans, weduwe van mr Willem de Robbemont en geassisteerd met haar zonen Gerit en Henrick en haar zwager Dirck Dries Baeijens, transporteert goederen aan Gillijn Colson.
De goederen zijn mr Willem aangekomen van zijn vader.
29-1-1672.
Folio 107.
Gillijn Colson bekent schuldig te zijn aan Dircxken Gerit Jans een bedrag van 621 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-1-1673 ingelost is.
29-1-1672.
Folio 134.
Jan Adriaens van den Hove, borgemeester van het Straatskwartier over 1673, bekent voor de gemeente schuldig te zijn aan Dircxken, weduwe van mr Willem de Robbemont een bedrag van 200 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 9-2-1676 ingelost is.
7-2-1673.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1626 Loon op Zand    
Gerardus~1628 Loon op Zand    
Gerardus~1633 Loon op Zand    
Susanna~1636 Loon op Zand    
Henricus~1638 Loon op Zand    


Josijna Hendrick Servaes de ROBEMONT
Josijna Hendrick Servaes de ROBEMONT.

tr. te Loon op Zand op 19 jan 1621
met

Cornelis Peters Ghijsbrechts CLEIJN.
Uit het gerechterlijk archief van Loon op Zand:.
Folio 23.
Cornelis Peter Ghijsbrechts, geh.m. Josijna Hendricx Servaessen, transporteert goederen aan Willem, Marie en Catharina, kinderen wijlen Henrick.
19-10-1627


Cathelijn (Lijntken) Hendrick Servaes de ROBEMONT
Cathelijn (Lijntken) Hendrick Servaes de ROBEMONT.

tr.
met

Jacob Adam WACHTELAER.
Uit het gerechterlijk archief van Loon op Zand:.
Folio 70v.
Neeltken Wijnants, geassisteerd met haar man Peter Michielssen, bekent schuldig te zijn aan haar schoonzoon.
Jan Andries Arijens een bedrag van 100 gld.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 12-2-1661 de helft betaald is bij Maijken, wed.v. Jan.
Andries Adriaenssen van Wijnsauwen, door haar zuster Cathelijn en Adriaen Jacobs Wachelaer. De andere helft.
van de schuld staat al op naam van genoemde Maijken.
8-3-1618.
Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over huizen, grond en tienden. z.j. (1650).
Bron: Archief van het Dorpsbestuur van Loon op Zand 1358-1811, inv.nr. 1889:.
Lijntken Henrick Servaessen.
haar vierde deel in het huisje en hofje van haar vader, dat zij zelf bewoont.
30 st.
Uit Rechterlijk Archief Loon op Zand:.
Folio 85.
Cathelijn Hendrick Servaessen de Robemont, weduwe van Jacob Adams Wachelaers, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van haar zoon Adam.
12-2-1661.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam     


Aeltge JANS
Aeltge JANS, geb. te Haarlem.

tr. (Adrianus ongeveer 24 jaar oud) te Woudrichem op 29 apr 1646
met

Adrianus Weinanduszn (Andries) de ROBEMONT, zn. van Wijnant Hendrickxssen Servaesse de ROBEMONT en Maijken Wouters DRIESSEN, ged. te Loon op Zand op 1 mrt 1622.
Is ten tijde van zijn huwelijk in 1646 soldaat onder kapitein van Mierop. De familienaam wordt genoteerd als van Robeaumon